Mateusz HalickiMateusz Halicki – wraz z zespołem znalazł się w finałowym Top 5 Europy międzynarodowego konkursu Google Online Marketing Challenge 2017. Absolwent Ekonomii na Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. Student kierunku II stopnia Aplikacje Internetu Rzeczy prowadzonego wspólnie przez Uniwersytet Ekonomicznym w Poznaniu i Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnik międzynarodowego konkursu Google Online Marketing Challenge 2017 w ramach zajęć z marketingu internetowego prowadzonych przez dr Wojciecha Czarta na Wydziale Fizyki UAM. Zespół znalazł się w finałowym Top 5 Europy spośród 2600 zespołów w rankingu globalnym. Podczas kampanii był odpowiedzialny za przeprowadzenie i optymalizację kampanii w sieci reklamowej oraz wideo. W oparciu o zdobyte doświadczenia pisze pracę magisterską pod opieką dr. Wojciecha Czarta na temat kampanii w sieci reklamowej, której obrona odbędzie się w po zakończeniu sesji letniej w
2018 r.

Profil LinkedIn

Uzyskane certyfikaty: