3Art.Marketing jest projektem zainicjalizowanym przez uczestników konkursu Google Online Marketing Challenge (GOMC) oraz ich opiekuna naukowego dr Wojciecha Czarta prowadzącego zajęcia z zakresu marketingu internetowego i narzędzi ICT w pracy i edukacji w ramach których studenci przygotowywali się do GOMC na UAM Poznań.

 

Cele projektu 3Art.Marketing:

  1. Promocja edukacji i aplikacji marketingu internetowego oraz wykorzystania narzędzi ICT w pracy, a także edukacji indywidualnej i zespołowej.  
  2. Promocja uczestników konkursu Google Online Marketing Challenge.

 

Liderzy projektu: Michał Paszyn, Roman Rozenberger, Wojciech Czart