dr Wojciech CzartDr Wojciech Czart, wykładowca na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM), twórca jednego z pierwszych na świecie, akademickiego kursu marketingu internetowego. Rozwijał umiejętności naukowe w zakresie fizyki w ośrodkach takich jak NRC (Ottawa), CRTBT CNRS (Grenoble), CERN (Geneva), The Institute of Theoretical and Computational Physics at TU Graz. Od 2008, prowadzi kursy z zakresu marketingu internetowego i wykorzystania technologii online w pracy i edukacji indywidualnej i zespołowej, na które uczęszczają studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, UAM Poznań oraz studenci wymiany międzynarodowej ERASMUS. Prowadzi wykłady i warsztaty na renomowanych uczelniach europejskich. Wojciech Czart jest członkiem the GOMC Global Academic Panel, prestiżowego grona autorytetów akademickich zrzeszającego specjalistów z zakresu marketingu internetowego. The Global Academic Panel odpowiada m.in. za aspekt merytoryczny Google Online Marketing Challenge. Jest również członkiem jury the Collegiate ECHO Marketing Challenge międzynarodowego konkursu organizowanego przez amerykańską fundację promującą edukację w zakresie komunikacji biznesowej – Marketing EDGE (Educate, Develop, Grow, Employ). Jako oficjalny Trener Internetowych Rewolucji firmy Google, w latach 2015-2016 współorganizował z Google warsztaty Internetowe Rewolucje na UAM. W warsztatach uczestniczyli również studenci i pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Politechniki Poznańskiej oraz innych zaproszonych uczelni Wielkopolski. Dr Czart prowadzi również warsztaty z zakresu wykorzystania narzędzi informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w pracy i edukacji indywidualnej i zespołowej online.

Prowadzony przez niego, w ramach zajęć, zespół został Europejskim Zwycięzcą GOMC 2017, a dwa kolejne znalazły się w Top 5 i Top 15 Europy GOMC 2017, jednego z największych w świecie, konkursu organizowanego przez firmę Google, the Google Online Marketing Challenge. W latach 2009-2017, oprócz Top1 Europy, aż 6 zespołów studenckich prowadzonych przez dra Czarta znalazło się w finałowym Top 5 GOMC Europy i 10 w półfinale (od 2011 r. kategoria Top 15 Europy). Co roku w GOMC bierze udział kilkanaście tysięcy profesorów i studentów z całego świata z czego około połowa z Europy.

Na UAM Poznań zajęcia dra Czarta prowadzone są w ramach programu studiów inżynierskich I-go stopnia Technologie Komputerowe, magisterskich dla kierunku Aplikacje Internetu Rzeczy (prowadzonego wspólnie przez UAM i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), oraz w ramach programu AMU-PIE dla studentów wymiany międzynarodowej (Winter, Spring).

Sukcesy osiągane przez studentów dra Wojciecha Czarta są wynikiem umiejętnego wdrożenia innowacyjnych metod interaktywnego zintegrowanego kształcenia z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (mobilne/desktop), zasobów Internetu oraz własnych umiejętności z zakresu programowania i administracji systemami typu Unix. Studenci którzy brali udział w GOMC rywalizowali zarówno z innymi ośrodkami akademickimi, ale również  przyjmując rolę agencji marketingowej, konkurowali z profesjonalnymi zespołami, którzy prowadzili kampanie dla konkurujących na rzeczywistym rynku firm. Udział w GOMC był idealnym sposobem potwierdzenia skuteczności procesu dydaktycznego, a sami studenci mieli możliwość zweryfikowania zdobytej na uczelni wiedzy, umiejętności oraz zdobycia bardzo cennego doświadczenia pracy zespołowej w ramach realnego rynku. Wysokie pozycje w rankingu konkursu organizowanego przez firmę Google są bardzo wysoko cenione na rynku pracy.

Wykłady/warsztaty/seminaria/konferencje za granicą 2015/2017 z zakresu prowadzonych zajęć dydaktycznych:

 1. Theresa B. Clarke, Wojciech Czart, Liz Gray, Jamie Murphy, “Using Google AdWords Certification In a Flipped Classroom” – 2017 Marketing Management Association Fall Educators’ Conference, Pittsburgh PA, (accepted: paper & presentation), September. (w przygotowaniu kolejna szersza publikacja)
 2. Seria wykładów i warsztatów: Czart, Wojciech; Murphy, Jamie and Clarke, Theresa (2017) “GOMC More than just a Challenge, Internet Marketing Makes the Difference”; Czart, WojciechIntroduction to Google Marketing Online Challenge, and Its Tools“;  Czart, Wojciech “Google Tools For Web Traffic Tracking and Analysis“ – Faculty of Economics and Administration Masaryk University, Department of Corporate Economics, Brno, March
 3. Seria wykładów i warsztatów: Czart, Wojciech (2017) „Google Online Marketing Challenge, What participants should be attentive to?”; Czart, Wojciech; Clarke, Theresa and Murphy, Jamie “Internet Technologies/Internet Marketing Academic Courses with Google Online Marketing Challenge as an optional class project” – MODUL University Vienna, March
 4. Czart, Wojciech (2017) “Hands on experience with Google Online Marketing Challenge”; Czart, Wojciech (2017) “Introduction to Google Marketing Online Challenge and Its Tools” – Faculty of Business and Economics, Mendel University in Brno, March
 5. Telekonferencja organizowana przez Google z HQ Mountain View pt. “GOMC Academic Professor HOA” (https://goo.gl/XpphCH), February 2017.
 6. Seria wykładów i warsztatów: Czart, Wojciech; Clarke, Theresa and Murphy, Jamie (2016) „Let the Google Online Marketing Challenge Change your Space – Internet Marketing Makes the Difference”; Czart, Wojciech (2016) “Introduction to Internet Marketing and Google Online Marketing Challenge as an ICT tools based class project”  (Workshop), Comenius University in Bratislava, May.
 7. Clarke,  Theresa; Czart, Wojciech and Murphy, Jamie (2015) “Guiding  Students in the Selection of a Promising Client for the Google  Online Marketing Challenge”, Marketing EDGE Research Summit,  Boston, October.
 8. Czart,  Wojciech (2015) “Google AdWords Automation with Scripts”, Vienna  University of Economics and Business, June.
 9. Czart,  Wojciech and Heinzmann, Peter (2015) ”Online Marketing Google  Tools Workshop”; Czart,  Wojciech; Murphy, Jamie and Clarke, Theresa (2015) “What Everybody  Should Know about Online Marketing: Online Presence Matters”, HSR  Hochschule für Technik Rapperswil, May.  
 10. Odbyłem wizytę studyjną w University of Applied Sciences, Upper Austria, Steyr, temat wizyty „Innovative teaching methods usage at the host institution – experience exchange on new ICT tools and methods usage”. (2015).
 11. Telekonferencja zorganizowana przez firmę Google pt. “GOMC #10: Selecting a Client Business” (http://goo.gl/c0IvZg), Octobre 2014.

Wystąpienia w kraju:

 1. Wojciech Czart, Henryk Gierszal (2017) “ICT for resource management and telematics in construction site”, ORSDCE 2017, 2nd International Joint Conference on Innovative Solution in Construction Engineering and Management – Flexible Approach May 24th, 2017, Poznan, Poland. ( +praca wysłana)
 2. Czart,  Wojciech (2017) “G Suite dla Biznesu i Edukacji oraz Projekty: Internetowe Rewolucje i Google Online Marketing Challenge na UAM Poznań”: “Republika Edukacji 5” Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pile, Styczeń.
 3. Czart,  Wojciech (2017) “Internetowe Rewolucje – Odkryj moc technologii Google”, Wykład Otwarty, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czerwiec.
 4. Czart,  Wojciech; Clarke, Theresa and Murphy, Jamie (2015) “The Importance  of Online Presence and Visibility – Traffic Analysis Tools”;  Czart,  Wojciech (2015) “Google Tools For Web Traffic Tracking and  Analysis Workshop”, Summer School of Mathematics and Computer Science, Toruń. August.